Co děláme

V oblasti likvidních aktiv nabízíme široké spektrum investičních strategií s důrazem na individuální přístup. Pomáháme vytvářet optimálně diverzifikovaná portfolia, složená především z akcií a dluhopisů. Naše poradenské mandáty nabízí výhody proaktivního investičního poradenství, připravujeme návrhy šité na míru individuálním cílům, pravidelné analýzy portfolia a zprávy s podrobnými údaji o jeho stavu a výkonnosti. Náš investiční přístup je založen na fundamentální analýze. Zaměřujeme se především na evropské akciové a dluhopisové trhy s přesahem na globální, zavedené a stabilní společnosti z dalších vyspělých trhů.

Akcie

Filozofie, kterou se řídíme při poradenství týkajícího se akciových portfolií, je postavena na následujících principech: udržet dlouhodobý investiční horizont, produkovat vlastní analýzy a dodržovat přísnou cenovou disciplínu. Náš přístup je analyticky intenzivní, tým našich investičních profesionálu rozhoduje na základě analýz jednotlivých společností a porozumění průmyslovým a ekonomickým cyklům.

Dluhopisy

Cílem naší dluhopisové strategie je sestavit široce diverzifikované portfolio vysoce kvalitních titulů, které jsou vybrány na základě „bottom-up“ kreditní analýzy. Věříme, že kombinací fundamentální analýzy s dlouhodobým investičním horizontem je možné odhalit a využít neefektivity v ocenění některých sektorů trhů a jednotlivých společností.

Vyhledáváme příležitosti ve formě přímých investic soukromého kapitálu, zaměřujeme se na různé sektory, včetně obnovitelných energií, technologií, informačních technologií a biotechnologií ve střední Evropě. Investujeme do perspektivních podniků disponujících inovativní konkurenční výhodou. Podporujeme silné vedení, které potřebuje kapitál k růstu a k tomu, aby bylo schopno podnik posunout na vyšší úroveň. Naše přidaná hodnota je ve zlepšení výkonnosti společností a dosažení mezinárodní úrovně. Díky dlouhodobé povaze investovaného kapitálu nemáme specifické požadavky na výstupní strategii.

Green Horizon Renewables je Private Equity (PE) společnost s hlavním zaměřením na investice do obnovitelných zdrojů energie a do energetiky obecně napříč Evropou. GHR je součástí širší skupiny společností, která zahrnuje BHM Group. GHR má díky tomu přístup k lidským kapacitám a know-how širšího týmu kolegů a kolegyň z celé skupiny.

Od svého založení v roce 2015 již společnost GHR uskutečnila několik investic a v současnosti drží portfolio 300MW solárních a větrných elektráren v regionu střední a východní Evropy (CEE) a Skandinávii. Společnost zároveň v roce 2017 získala většinový podíl ve společnosti Winda Power Oy, což je významný developer větrných elektráren ve Finsku, který nyní připravuje výstavbu 260 MW větrných elektráren. Hlavním cílem Winda Power je dále rozvíjet, stavět a řídit elektrárny v celé Skandinávii.

Poskytujeme rady a řešení šité na míru specifickým požadavkům klientů, včetně:

  • strukturování aktiv do vhodné právnické entity, ať už jsou to finanční investice, nemovitosti či obchodní majetek
  • zajištění, aby nástroje správy aktiv vyhovovaly krátko-, středně- či dlouhodobým cílům našich klientů
  • vytvoření právních a daňových struktur k ochraně a kapitalizaci majetku klientů