Tým

Kateřina Zychová

Kateřina Zychová

Výkonná ředitelka

Kateřina je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Verdi Capital. Před založením Verdi pracovala v několika investičních domech na newyorkské Wall Street a londýnském City, včetně JP Morgan, Credit Suisse a Goldman Sachs. V průběhu finanční kariéry se zaměřovala na transakce na kapitálových trzích pro korporátní klientelu a vládní organizace rozvíjejících se ekonomik. Také se specializovala na strukturované a akviziční financování pro fondy soukromého kapitálu. Kateřina je členkou organizace 100 Women in Hedge Funds. Je také rozhodčí OCP, soutěže, která podporuje podnikatelky v České republice. Kateřina získala MBA z Rochester Institute of Technology v USA a titul bakalář ekonomie na Slezské univerzitě v Opavě. celá biografie zobrazit méně

Robert Doucha

Robert Doucha

Projektový manažer

Robert je projektovým manažerem ve Verdi Capital. Vyhledává investiční příležitosti v oblasti energetiky a aktivně spravuje existující portfolio investic do energetiky a obnovitelných zdrojů vlastněné investiční skupinou Verdi.
Po vysoké škole Robert nastoupil do společnosti Robert Bosch, kde pracoval jako vedoucí týmu zodpovědného za aplikovaný vývoj elektrického palivového čerpadla. Působil také v Praze a ve Stuttgartu ve společnosti Mercedes Benz Technology, kde byl zodpovědný za výpočty stability a životnosti karoserií osobních automobilů.
Robert vystudoval fyzikální inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na Českém vysokém učení technickém v Praze a zároveň působil jako výzkumný pracovník v Ústavu jaderných paliv, Praha. Později studoval podnikání a marketing na Windsor Institute Sydney v Austrálii.
Jako člen české organizace Mensa podporuje aktivity zaměřené na talentované děti.
celá biografie zobrazit méně

Anita Khosla

Anita Khosla

Provozní ředitelka

Anita je provozní ředitelkou a zakládající členkou skupiny Verdi. Zabývá se celkovou strategií Verdi a stará se o právní aspekty našich činností. Je zodpovědná za tvorbu, realizaci a správu investic soukromého kapitálu v oblasti obnovitelných zdrojů. Před založením Verdi pracovala Anita jako viceprezidentka v právním oddělení v Credit Suisse First Boston, Londýn, kde se zaměřovala především na strukturované finanční deriváty, sekuritizaci a OTC transakce primárnímu zprostředkovateli. Byla také zodpovědná za přípravné práce pro regulátora FSA týkající se klasifikace bankovní bilance pro výpočet regulatorního kapitálu. Pracovala několik let v New Yorku a v Tokiu. Anita je členkou organizace 100 Women in Hedge Funds, podporuje nadaci Re-site, zabývající se urbanizačním vývojem. celá biografie zobrazit méně

Jakub Skryja

Jakub Skryja

Investiční poradce

Jakub je investičním poradcem ve Verdi Capital. Jeho hlavní úlohou je sestavení portfolií a nastavení investiční strategie založené na fundamentální analýze s přihlédnutím ke globálnímu makroekonomickému vývoji. Je zodpovědný za řízení rizika portfolií, reporting a komunikaci s klienty. Postoupil na tuto roli po 3 letech ve Verdi na pozici hlavního analytika veřejně obchodovatelných společností. Jeho zaměření je především na společnosti z finančního, spotřebního, polovodičového a telekomunikačního odvětví. V minulosti působil v Pricewaterhousecoopers Audit jako asistent auditora, se zaměřením na finanční a nemovitostní sektory. Jakub vystudoval matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na Českém vysokém učení technickém v Praze. V průběhu svých studií se věnoval řízení úrokového rizika, optimální alokaci bankovních aktiv a analýze kreditních derivátů. celá biografie zobrazit méně

Jiří Dopita

Jiří Dopita

Analytik

Jiří je analytikem ve Verdi Capital. Je zodpovědný za aktivní vyhledávání nových akciových a dluhopisových investic a monitoring stávajících investic. Při analýze společností využívá převážně fundamentální analýzu. V minulosti působil jako investiční analytik ve společnosti Aakon Capital. Jiří vystudoval obor Finance, finanční trhy a bankovnictví na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. V průběhu svých studií byl aktivním členem vedení Klubu investorů, kde měl na starosti organizaci přednášek s předními českými finančníky a investory. Jiří také úspěšně složil tři úrovně zkoušek CFA programu. celá biografie zobrazit méně

Dominik Filip

Dominik Filip

Analytik

Dominik je analytikem ve Verdi Capital. Jeho zodpovědnosti spočívají ve vyhledávaní potenciálních a monitoringu stávajících investic na kapitálových trzích s důrazem na fundamentální analýzu. Dominik získal magisterský titul ve financích a investicích z nizozemské university Rotterdam School of Management. Mezi jeho pracovní zkušenosti patří pozice finančního analytika ve společnosti Aakon Capital. Během svých studií aktivně působil ve vedení Česko-slovenského akciového spolku. Dominik úspěšně složil zkoušku CFA Level I. celá biografie zobrazit méně