Co děláme

V oblasti aktiv nabízíme široké spektrum investičních strategií s důrazem na individuální přístup. Pomáháme vytvářet optimálně diverzifikovaná portfolia. Naše poradenské mandáty nabízí výhody proaktivního investičního poradenství, připravujeme návrhy šité na míru individuálním cílům, pravidelné analýzy portfolia a zprávy s podrobnými údaji o jeho stavu a výkonnosti.

Vyhledáváme příležitosti ve formě přímých investic soukromého kapitálu, zaměřujeme se na různé sektory, včetně obnovitelných energií, technologií, informačních technologií a biotechnologií ve střední Evropě. Investujeme do perspektivních podniků disponujících inovativní konkurenční výhodou. Podporujeme silné vedení, které potřebuje kapitál k růstu a k tomu, aby bylo schopno podnik posunout na vyšší úroveň. Naše přidaná hodnota je ve zlepšení výkonnosti společností a dosažení mezinárodní úrovně. Díky dlouhodobé povaze investovaného kapitálu nemáme specifické požadavky na výstupní strategii.

Green Horizon Renewables je Private Equity (PE) společnost s hlavním zaměřením na investice do obnovitelných zdrojů energie a do energetiky obecně napříč Evropou. GHR je součástí širší skupiny společností, která zahrnuje BHM Group. GHR má díky tomu přístup k lidským kapacitám a know-how širšího týmu kolegů a kolegyň z celé skupiny.

Od svého založení v roce 2015 již společnost GHR uskutečnila několik investic a v současnosti drží portfolio 300MW solárních a větrných elektráren v regionu střední a východní Evropy (CEE) a Skandinávii. Společnost zároveň v roce 2017 získala většinový podíl ve společnosti Winda Power Oy, což je významný developer větrných elektráren ve Finsku, který nyní připravuje výstavbu 300 MW větrných elektráren. Hlavním cílem Winda Power je dále rozvíjet, stavět a řídit elektrárny v celé Skandinávii.

Poskytujeme rady a řešení šité na míru specifickým požadavkům klientů, včetně:

  • strukturování aktiv do vhodné právnické entity, ať už jsou to finanční investice, nemovitosti či obchodní majetek
  • zajištění, aby nástroje správy aktiv vyhovovaly krátko-, středně- či dlouhodobým cílům našich klientů
  • vytvoření právních a daňových struktur k ochraně a kapitalizaci majetku klientů