Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete souhlas společnosti Verdi Capital s.r.o., se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, IČ 248 14 326, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 176735, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje.

Podle čl. 7 odst. 3 Nařízení máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním žádosti na adresu info@verdicapital.eu.

Tímto potvrzujete, že společnost Verdi Capital vás informovala o vašich právech stanovených v Nařízení, zejména právech v souladu s ustanovením čl. 13 a násl. Nařízení, právo být informován o zpracování, právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, výmaz (právo být zapomenut), omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů, vznést námitku proti zpracování, včetně práva odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a práva nebýt předmětem automatizovaného zpracování osobních údajů.