Tým

Kateřina Zychová

Kateřina Zychová

Výkonná ředitelka

Kateřina je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Verdi Capital. Před založením Verdi pracovala v několika investičních domech na newyorkské Wall Street a londýnském City, včetně JP Morgan, Credit Suisse a Goldman Sachs. V průběhu finanční kariéry se zaměřovala na transakce na kapitálových trzích pro korporátní klientelu a vládní organizace rozvíjejících se ekonomik. Také se specializovala na strukturované a akviziční financování pro fondy soukromého kapitálu. Kateřina je členkou organizace 100 Women in Hedge Funds. Je také rozhodčí OCP, soutěže, která podporuje podnikatelky v České republice. Kateřina získala MBA z Rochester Institute of Technology v USA a titul bakalář ekonomie na Slezské univerzitě v Opavě. celá biografie zobrazit méně

Robert Doucha

Robert Doucha

Projektový manažer

Robert je projektovým manažerem ve Verdi Capital. Vyhledává investiční příležitosti v oblasti energetiky a aktivně spravuje existující portfolio investic do energetiky a obnovitelných zdrojů vlastněné investiční skupinou Verdi.
Po vysoké škole Robert nastoupil do společnosti Robert Bosch, kde pracoval jako vedoucí týmu zodpovědného za aplikovaný vývoj elektrického palivového čerpadla. Působil také v Praze a ve Stuttgartu ve společnosti Mercedes Benz Technology, kde byl zodpovědný za výpočty stability a životnosti karoserií osobních automobilů.
Robert vystudoval fyzikální inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na Českém vysokém učení technickém v Praze a zároveň působil jako výzkumný pracovník v Ústavu jaderných paliv, Praha. Později studoval podnikání a marketing na Windsor Institute Sydney v Austrálii.
Jako člen české organizace Mensa podporuje aktivity zaměřené na talentované děti.
celá biografie zobrazit méně

Anita Khosla

Anita Khosla

Provozní ředitelka

Anita je provozní ředitelkou a zakládající členkou skupiny Verdi. Zabývá se celkovou strategií Verdi a stará se o právní aspekty našich činností. Je zodpovědná za tvorbu, realizaci a správu investic soukromého kapitálu v oblasti obnovitelných zdrojů. Před založením Verdi pracovala Anita jako viceprezidentka v právním oddělení v Credit Suisse First Boston, Londýn, kde se zaměřovala především na strukturované finanční deriváty, sekuritizaci a OTC transakce primárnímu zprostředkovateli. Byla také zodpovědná za přípravné práce pro regulátora FSA týkající se klasifikace bankovní bilance pro výpočet regulatorního kapitálu. Pracovala několik let v New Yorku a v Tokiu. Anita je členkou organizace 100 Women in Hedge Funds, podporuje nadaci Re-site, zabývající se urbanizačním vývojem. celá biografie zobrazit méně

Miroslav Nosál

Miroslav Nosál

Finanční ředitel

  • +420 255 711 879

Miroslav je finanční ředitel ve Verdi Capital. Kromě finančního řízení společnosti je zodpovědný za financování projektů a dohlíží na portfolio management společnosti. V posledních více než 25 letech pracoval v různých zemích na vrcholových manažerských pozicích ve finančním sektoru (Merrill Lynch, Patria Finance and PPF) a v energetice (Pražská plynárenská, Tepláreň Košice). Miroslav vystudoval ČVUT Praha and od roku 2001 je držitelem titulu CFA. celá biografie zobrazit méně

Anna Vlasáková

Anna Vlasáková

Office manažerka

  • +420 255 711 891

Anna je office manažerkou ve Verdi Capital. Její hlavní pracovní náplní je řizení účetníctvi a HR. Dále pak všeobecný chod kanceláře. Je osobní asistentkou CEO a COO ve společnosti. Anna v minulosti pracovala jako Research Development Team Leader a Office Finance Manager v britské a americké společnosti se sídlem v Praze. celá biografie zobrazit méně